ثبت نشان تجاری

ثبت  نشان و علامت تجاری تصویفی

کسانی که تصمیم به انجام کار در تحت نامی می گیرند که غیر از توصیف آن کار تقریبا نقش دیگری ندارد نمی توانند در صورتی که دیگران نیز همین کار را انجام دهند، نسبت به کار آنان شکایت نمایند و بایستی تفاوت های کوچک میان نام تجاری خود و دیگران را تحمل نمایند. در دعوایی در سال ۱۹۴۶ بین شرکت های رقیب در نظافت های ساختمان اداری، نظر دادگاه بر این بود که اسامی “خدمات نظافت داری” و “انجمن نظافت ادارات” خیلی به یکدیگر نزدیک نیستند.

قوانین ثبت نشان و علامت تجاری توصیفی

بهمین نحو کسانی که بعنوان علامت تجاری تصویفی از کلماتی استفاده می نمایند که عملا توصیف کننده کالا است در صورتی که دیگران نیز کالاهای خود را با استفاده از همان عبارات توصیف نمایند حق شکایت نخواهند داشت: “چیپس تنوری” از نوع عناوینی است که محاکم مورد حمایت قرار نمی دهند. ولی در تمامی این موارد در صورتی که خوانده دارای سوء نیت باشد دادگاه در قضیه دخالت خواهد کرد. خوانده ای که سعی در مشتبه ساختن کالا یا شغل خود به جای دیگری داشته باشد خواهید دید که دادگاه آماده این باور است که او در کارش موفق شده است.

علامت هایی که مردم به عنوان علامت توصیفی تلقی می نمایند.

در رابطه با علامت های تجاری معروف که عموم مردم آنها را صرفا بعنوان نام کالای مربوطه می شناسند دشواری های خاصی مطرح می گردد. چنانچه کسی وارد مغازه آهنگری شده و درخواست “قفل ییل” جدیدی ممکن است بدنبال قفلی باشد که توسط خود کمپانی ییل ساخته شده است باشد، و یا منظور او صرفا یک قفل سلندری معمولی باشد بدون اینکه سازنده آن برایش مهم باشد. ممکن است یک اختلاط واقعی میان او پیش بیاید؛ یا ممکن متصدی فروشگاه با سوء نیت از این ابهام بعنوان یک بهانه (برای فروش کالای نامرغوب) استفاده نماید. آنگونه که یکی از دعاوی آرتکس در سال ۱۹۵۳ نشان می دهد این مساله ممکن است جلوگیری از سواستفاده را برای دارنده چنین علامتی بسیار دشوار سازد.

دعاوی ثبت علامت و نشان تجاری توصیفی

باید توجه داشت که دادگاه ها بر این اعتقاد بوده اند که از یک سو، وقتی علامت تجاری قبلی جنبه توصیفی یافته است، اضافه نمودن لغت “اصل” به آن، دوباره آن را تبدیل به یک علامت تجاری نخواهد کرد (“استانتون اصل” به جای مهره های شطرنج طرح استانتون) در حالیکه از سوی دیگر، استفاده از علامت تجاری متعلق به غیر یا اضافه کردن واژه ” نوع” مجاز شمرده نشده است. یک قاضی اسکاتلندی در یک مورد، واژه “اصل” را از نظر اهمیت تقریبا به اندازه واژه “نوع”، شیطانی خواند.

لیست مطالب ثبت علامت و نشان تجاری توصیفی

استفاده عملی از علامتو نشان توصیفی

 • ابطال ثبت نشان و علامت تجاری توصیفی

انواع لوگو و نشان تجاری قابل ثبت

ثبت لوگو و نشان تجاری

ثبت لوگو و نشان تجاری مشترک

در ثبت لوگو مشترک، دریافت کننده امتیاز یا تکنولوژی تمایل دارد که از تعداد زیادی علامت تجاری متفاوت با خصوصیات مشترک استفاده کند . در قرار داد  باید مقررات مناسبی در رابطه با استفاده ازثبت لوگو مشترک گنجانده شود. در این فرض با تنظیم قرار داد ،دریافت کننده امتیاز می تواند از علامت مذکور برای کالای خود استفاده کند. البته همانطور که گفتیم شکل و روش استفاده باید در کل قرارداد تعیین گردد.

 • ثبت لوگو و نشان تجاری تضمینی

 • ثبت لوگو تاییدی یا تضمینی ،علامتی است که صرفا بر اساس استاندارد معین مورد استفاده قرار میگیرد.
 •  ثبت لوگو و نشان تجاری ترکیبی

 • در ثبت لوگو ترکیبی، دریافت کننده امتیاز یا تکنولوژی تمایل دارد که از علامت تجاری خود در پیوند با علامت دیگری استفاده کند . در این فرض نیز در قرار داد  منعقده بین دریافت کننده امتیاز و دارنده آن باید مقررات مناسبی در رابطه با استفاده این نوع علامت گنجانده شود.
 • قرارداد ثبت نشان تجاری و بهره برداری از لوگو

 • با تنظیم قرارداد بهره برداری، دریافت کننده امتیاز از علامت ترکیبی برای کالای خود استفاده می کند و در اینثبت لوگو شکل و روش استفاده باید در قرارداد منعقده مشخص گردد.
 •  ثبت لوگو و نشان تجاری تصویری

  ثبت لوگو تصویری علائم غیر نوشتاری هستند که معمولا به دسته های مختلفی از قبیل علائم صرفا تصویری، علائم تصویری همراه با طراحی، اشکال، لفافه ها و ظروف، ترکیب رنگ ها،و علائم مرکب تقسیم میگردند.این نوع علائم دارای طبقه بندی خاصی هستند و بر اساس آن مورد طبقه بندی قرار میگیرند.

 •  ثبت لوگو و نشان تجاری خدماتی

  ثبت لوگو خدماتی علامتی است که خدمات یک موسسه را از خدمات هم صنفان و رقبا تمیز می دهد.

  بنابراین تفاوت ثبت لوگو و خدماتی این است که علامت تجاری کالای تولیدی یک موسسه یا تولید کننده را از کالاهای مشابه متمایز می سازند و علامت خدماتی ،خدمات یک موسسه را از خدمات موسسات دیگر تمیز می دهد.

 • ثبت لوگو و نشان تجاری صوتی

  ثبت لوگو صوتی مانند صداها به عنوان علامت تجاری مورد قبول قوانین تعدادی از کشورهاقرارگرفته است.

   ثبت لوگو  و نشان سه بعدی

 • در ثبت لوگو سه بعدی برخی از نشانه های سه بعدی،شکل کالا یا بسته بندی آن می باشد مانند،بطری کوکاکولا و برخی دیگر به عنوان علامت روی کالای موردنظر استفاده می شوند مانند علامت سه گوش مرسدس بنز.

   ثبت لوگو و نشان تجاری لفظی

  در ثبت لوگو لفظی، علائم شامل کلمه یا کلمات هستند مانند نام شرکت ها،نام های خانوادگی،نام های کوچک یا هرکلمه یا ترکیبی از کلمات.

 • ثبت لوگو جمعی

  علائم جمعی نشانه ای است برای متمایز کردن مبدا جغرافیایی، مواد به کار گرفته شده، شیوه ی ساخت و کیفیت و یا سایر ویژگی های مشترک کالا و خدمات بنگاهای مختلف بکار می رود که با نظارت مالک آن که می تواند یک اتحادیه یا تعاونی یا اشخاص حقوقی دیگر باشد، این علامتمورد استفاده قرار میگیرد.

لیست مطالب مرتبط با ثبت لوگو و نشان تجاری

بهره کشی از ثبت لوگو و نشان تجاری

 • نقش ثبت لوگو و نشان تجاری

  مدیریت ثبت لوگو و نشان تجاری

  ثبت لوگو و نشان تجاری گروهی

  ثبت لوگو و نشان جهانی

  انواع نام های ثبت لوگو و نشان تجاری

  نقض ثبت لوگو

  نقل وانتقال ثبت لوگو و نشان تجاری

مراحل ابطال نشان و علامت تجاری ثبت شده

ابطال علامت تجاری

راه های ابطال علامت تجاری و برند ثبت شده

مواردی که زوال حقوق انحصاری ناشی از ثبت علامت تجاری را به دنبال دارد موضوع عدم استفاده از علامت  یا برند ثبت شده ظرف مدت معین است که این ظرف زمانی با توجه به قانون ملی کشور ها تعیین و می تواند متفاوت باشد. در قوانین بسیاری از کشور ها این مدت معمولا پنج سال است.

مدعی ابطال علامت و نشان تجاری

بدین توضیح که چنانچه مدعی اثبات کند که صاحب علامت تجاری ثبت شده از علامت خود به مدت پنج سال متوالی قبل از تاریخ ادعا استفاده نکرده باشداین امر می تواند از موجبات زوال حقوق انحصاری ناشی از ثبت علامت تجاری باشد، البته به شرطی که این استفاده، همانطور که گفتیم متوالی و واقعی باشد، به این معنا که به عنوان مثال صرف استفاده از علامت در آگهی های تجاری نمی تواند استفاده به معنایی باشد که منظور نظر مقنن است.

ابطال علامت و نشان تجاری در صورت عدم استفاده

همچنین عدم استفاده از علامت تجاری ثبت شده در صورتی می تواند موجب زوال حق مذکور گردد که عدم استفاده مبتنی بر عذر های قانونی و موجه نباشد. بنابراین چنانچه صاحب علامت تجاری اثبات کند که عدم استفاده از علامت به لحاظ عذر های قانونی یا اوضاع و احوالی بوده که از توان او خارج بوده است این امر می تواند از زوال حق او جلوگیری کند. به عنوان مثال اگر بتواند ثابت کند که عدم استفاده از علامت به لحاظ جنگ در کشور و ممنوع کردن کالاهایی بوده است که علامت تجاری برای آن ها به ثبت رسیده است یا اینکه کالاها و خدماتی که علامت برای آن ها به ثبت رسیده است قبلا دارای ارزش فراوان بوده و فعلا تولید آن ها به لحاظ  اوضاع و احوال کشور و تحولات اقتصادی صورت گرفته به صرفه و اقتصادی نیست.

عدم استفاده او از علامت به خاطر نداشتن منابع کافی مانعی برای ابطال نشان تجاری و برند نیست

خلاصه اینکه استفاده از علامت در قالب شرایطی که بیان شد برای ادامه و حفظ اعتبار آن ضروری است، و این امر حتی در رابطه با علائم دفاعی نیط صادق استیعنس در رابطه با علامت یاد شده نیز تا حدودی باید استفاده واقعی باشد تا اعتبار علامت حفظ و استمرار پیدا کند. در رابطه با علائم مشهور این قدر استفاده هم ضرورت ندارد زیرا حتی عدم استفاده از علامت مشهور در برخی کشور ها مانع حمایت از آن نمی باشد و چنین حمایتی برای اجتناب از گمراه شدن احاد مردم ضرورت دارد.

مرجع تصمیم گیری ابطال علامت تجاری

در اینکه مرجع تشخیص استفاده یا عدم استفاده اداره ثبت علامت است یا دادگاه باید گفت که با توجه به آثاری که در قوانین ملی کشور ها در خصوص مورد پیش بینی شده است، این تصمیم به عهده مراجع قضایی محول شده است که با توجه به اوضاع و احوال قضیه و اطلاعاتی که در خصوص مورد از طرفین دعوی دریافت می کنند مبادرت به اتخاذ تصمیم نمایند.

قوانین حقوقی ابطال علامت تجاری ثبت شده یا برند

البته چنانچه ارائه دلیل در رابطه با استفاده به عهده مالک علامت باشد بهتر است تا اینکه بار اثبات به عهده مدعی عدم استفاده باشد. اگرچه در این فرض ممکن است که صاحب علامت همیشه مواجه با ادعای عدم استفاده شود که اثبات استفاده می تواند موجب تحمیل هزینه های زیادی نیز برای او گردد.

به عبارت دیگر او برای اثبات استفاده و نادرستی ادعای شاکی همیشه باید متحمل هزینه گردد.این دادگاه ها و مراجع ذی صلاح هستند که بر حسب نظام های ملی کشور ها در نهایت مبادرت به اتخاذ تصمیم می نمایند.

راههای اثبات عدم استفاده از علامت تجاری و ابطال آن

دادگاه ها برای اثبات این امر می توانند بدوا از خواهان دلایل عدم استفاده صاحب علامت را مطالبه و سپس از خوانده دلایل و مدارک و مستندات مربوط به استفاده را مطالبه و با توجه به مجموع دلائل و مدارک ارائه شده در خصوص مورد اتخاذ تصمیم  و مبادرت به صدور حکم نمایند.موضوع دیگری که در این خصوص باید متذکر شد این است که نیازی نیست استفاده از علامت حتما توسط مالک علامت باشد. چنانچه طرف قرارداد اجازه بهره برداری نیز از علامت تجاری ثبت شده استفاده کرده باشد کافی است و استفاده شخص صاحب علامت شرط نمی باشد.

قوانین ثبت و ابطال برند و علامت تجاری

 • ثبت  و ابطالعلامت تجاری در ایران

 • فرایند ابطال لغو علامت و اثر آن

 • طبقه بندی علامت تجاری و قوانین مرتبط با ثبت و ابطال آن

 • علامت تجاری و نام تجاری از ثبت تا ابطال

 • شمایل برند و علامت تجاری

 • انواع علامت تجاری

 • قوانین ثبت علامت تجاری , برند و لوگو

 

اصول پایه در طراحی علامت تجاری و ثبت برند

ثبت برند

طراحی و ثبت علامت تجاری یا برند

موارد مهم قبل از انتخاب,ثبت و طراحی برند وعلائم تجاری

در انتخاب و طراحی علامت تجاری، قبل از ثبت تقاضانامه باید تفکر کافی صورت گیرد. بیشتر علائم تجاری ، فقط متشکل از لغت یا ترکیبی از لغات هستند و طرح و یا نقش اضافه ای را در بر ندارند. چنین علائمی به معرفی و نام گذاری محصول می پردازند. علائم تجاری باید به گونه ای انتخاب شوند که مشکلات احتمالی را در بررسی  ها کاهش دهند. این علائم باید در ذات خود قابل حمایت باشند و با توجه به علائم و اشخاص دیگر باعث گیجی و سردرگمی نشوند.  به عنوان اصل کلی، بیان و توضیحی که مبتنی بر واژه های نو یا خلاقیت و علائمی که از لغات عامیانه ساخته شده اند یا کلمات عامیانه دارند، مشکل ساز می شوند. این لغت ها، شناخته شده هستند و ممکن است با موضوع تقاضانامه اشتراکی داشته باشند. اما علائم تجاری ای که با حداقل اشاره به کالایی که معرفی کنند امکان علامت شدن را دارند. این علائم در لبه ی تیز موارد قابل ثبت، قرار دارند.

ثبت برند و علائم تجاری

اصول پایه در ثبت و طراحی  برند  وعلائم تجاری

اگرچه دارنده ی این علائم نظر محکمی درباره این که آن ها تا چه حد توان علامت تجاری شدن را دارند داشته باشد اما نمی تواند تعیین کند در شرایط سخت با آن علائم چگونه برخورد خواهد شد. چنین علائمی در عمل بسیار خوب کار می کنند اما ادارات ثبت، آنها را به دقت بررسی می کنند تا همانند کالا و خدمتی که معرفی می کنند، نباشند. چنین علائمی که در مرز اصطلاحات  قابل ثبت قرار دارند اغلب به صورت لوگو ارائه می شوند به گونه ای که علائم ترکیبی – اغلب شامل عکس ها و لغات – را تشکیل می دهند. عناصر تصویری ممکن است سبب توقف اعتراضات اداری شود ؛  چرا که علائم همان گونه که تقاضانامه برای ثبت تسلیم شده است مورد بررسی قرار میگیرند، لذا ادارات نمی توانند اجزای علامت تجاری در خواستی را تجزیه کنند؛ با وجود این، اگر این ترس وجود دارد که علامت ثبت نشود، بهتر است دو علامت ثبت شود؛ یعنی یک علامت تجاری لغوی و یک علامت ترکیبی که در برگیرنده لغات و عکس ها باشد. معمولا علامت های ترکیبی که در بردارنده لغات و عکس ها باشد. معمولا علامت های ترکیبی، راحت تر ثبت می شوند، اما اگر علامت لغوی بعد از ثبت علامت ترکیبی ثبت شود، اعتبار بیشتری خواهد داشت.

موارد مهم قبل از ثبت علامت تجاری و برند

از دیدگاه عملی، در ثبت علامت تجاری باید به کاربر مورد نظر آن نیز توجه کرد. علائم تجاری ممکن است بنابر زمان و روش استفاده، مثلا در هنگام توسعه ی طرح اولیه، و نمایش آن دچار تغییراتی شوند. چنین مشکلاتی در علائم تجاری لغوی کمتر به وجود می آید، زیرا علامت تجاری از هرگونه روش ارائه، همانند تغییرات در سبک نوشتن (فونت) و یا هرنوع تجاری ترکیبی، به عنوان نمونه در زمان تبلیغ به طور اساسی در اجزای تشکیل دهنده ی معذفش تغییر پیدا کند، باید تقاضانامه ی علامت تجاری جدیدی برای طرح تغییر یافته تسلیم شود.

ثبت جهانی برند

ثبت برند جهانی – برند جهانی – برند بین المللی – ثبت برند بین المللی

برند جهانی برندی است که در بردارنده مجموعه ارزش هایی در سطح جهانی باشد.و در سطح جهانی ثبت و انتشار یافته باشد .

برند های جهانی از خاستگاه و کشور خود خارج شده و ارتباطات قوی و ماندگاری را با مصرف کنندگان خود در کشورها و فرهنگ های مختلف بر قرار می کنند. برندهای جهانی مانند کوکاکولا، مک دونالد، سونی، سامسونگ و مواردی از این قبیل، برندهائی هستند که در بازارهای بین المللی شناخته شده اند. طیف وسیعی از مصرف کنندگان مختلف در سراسر جهان این برندها را می شناسند و از این رو فروش محصولات با این برند ها در سراسر جهان به سهولت انجام می گیرد. به همین دلیل می توان آن ها را موفق ارزیابی کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مزایای ثبت برند جهانی

علاوه بر در نظر گرفتن مزیت فرصت های رشد چشمگیر، دلایل زیر برای توجه به برند جهانی وجود دارد:

۱- مقیاس اقتصادی بالا در تولید و توزیع
۲- هزینه های بازاریابی کمتر
۳- فراهم کردن زمینه برای توسعه های آتی در سطح جهان
۴- بهره گیری از تصویر سازی برند پایدارو پیوسته
۵- تشخیص سریع
۶- برخورداری از حق تقدم در مقایسه با رقبا در ورود به بازارهای دوردست
۷- افزایش دست یابی به رسانه های بین المللی

قوانین و هزینه ثبت برند

چرا نیازمند ثبت علامت و برند هستیم؟

توجه داشته باشید که : ثبت علامت تجاری یا ثبت برند از طریق حصول اطمینان از حقوق انحصاری برای شناختن کالاها و خدمات یا اجازه دادن به دیگران مبنی بر استفاده از آن در صورت پرداخت هزینه، صاحب اثر را محافظت می‌کند .

هزینه ثبت برند

مدت زمان این ثبت برند , ثبت لوگو محدود است ولی آرم تجاری قابلیت تمدید شدن نامحدود , به واسطه پرداخت هزینه های مربوطه را خواهد داشت .

با ثبت برند امکان محافظت آرم تجاری توسط مراجع قانونی که در اکثر نظام‌ها اجازه متوقف کردن تخلف در این زمینه را دارند،را دارید .

 ثبت برند و علائم تجاری با رسمیت بخشیدن و دادن سود اقتصادی به صاحبان آنها، در سطح جهانی سرمایه‌گذاری می‌کنند و این ابتکار را ترویج می‌دهند . پس برند خود را ثبت کنید

قوانین ثبت برند

قوانین حفاظت برند و علائم تجاری همچنین مانع از تلاش‌های رقبای غیرمنصف، مثل متقلبان،‌ برای استفاده از برند ثبت شده مشخص به منظور فروش محصولات و ارائه خدمات نامرغوب یا متفاوت می‌شوند .این نظام ( ثبت برند ,ثبت لوگو , ثبت ارم , ثبت برند , ثبت علائم تجاری) ، آگاهی و امکان سرمایه‌گذاری جهت تولید و فروش کالاها و خدمات را در منصفانه‌ترین شرایط ممکن به مردم می‌دهد و از این راه تجارت بین‌المللی را تسهیل می بخشد

کارکردهای ثبت برند و علائم تجاری

اولین و مهمترین کارکرد ثبت برند و علامت تجاری

تمایز محصولات یا خدمات یک شرکت از خدمات و محصولات سایر شرکت ها و یا متمایز کردن محصولات و خدمات یک شرکت از سایر خدمات و محصولات سایر شرکت ها و یا متمایز کردن محصولات و خدمات یک شرکت از سایر خدمات و محصولات همان شرکت است. با توجه به این کارکرد علائم تجاری انتخاب مصرف کنندگان را به هنگام خرید کالاهای خاص یا استفاده از خدمات خاص تسهیل می کند. همچنین به مصرف کنندگان کمک می کند تا کالا یا خدماتی را که قبلا می شناختند یا از طریق آگهی مطلع شده اند، تشخیص دهند. به عبارت دیگر وظیفه و نقش یک علامت تجاری این است که مصرف کنندگان را قادر می سازند محصول یک شرکت خاصی را شناسایی کنند و آنرا از عین یا مشابه محصولات رقیبان تشخیص دهند. مصرف کنندگان که از یک محصول خاص رضایت دارند احتمال دارد در آینده مجددا همان محصول را خریداری یا از آن استفاده کنند بنابراین برای نیل به این منظور باید بتوانند محصولات یکسان یا مشابه را از یکدیگر تمیز دهند. و علامت تجاری می تواند برای تمیز محصولات شرکت ها از یکدیگر به مصرف کننده کمک کند.

عملکرد کلی برند یا علامت تجاری ثبتی

خلاصه اینکه  برند و علامت تجاری ثبت شده یک نشان است

در معنای وسیع کلمه روی کالا یا در رابطه با کالا برای معین کردن مبدا آن کالا به کار می رود و دقیقا صاحب کالا و خدمات را مشخص می نماید. به عبارت دیگر علامت تجاری را از این حیث می توان از دو منطر و دیدگاه مورد بررسی قرارداد از نطر تولید کننده کالا علامت تجاری نوآوری را بهبود می بخشد سرمایه گذاری را حمایت می کند و همچنین با حفظ ماهیت و کیفیت کالا بازاریابی آن را تسهیل و ارتقا می بخشد و از نگاه مشتری نیز علامت تجاری او را از طریق تضمین مبدا و کیفیت و ماهیت کالا تسهیل می کند.

طراحی و بهینه سازی وب سایت       برنامه ریزی تحصیلی             دوربین مدار بسته          مشاوره درسی            مشاوره روانشناسی       مشاوره خانواده        مشاوره پایان نامه                  انجام پایان نامه

دومین عملکرد ثبت برند

اشاره به شرکت خصوصی است که خدمات یا کالاهایی را در بازار عرضه می کند، یعنی برند و علامت  (شناسایی) مبدا کالاها یا خدماتی می شود

علامت تجاری و برند ثبت شده در موردشان به کار می رود. علائم تجاری نه تنها و نه همیشه به این طریق بین کالاها یا خدمات تمایز ایجاد می کنند بلکه بین آن ها در ارتباط با یک شرکت بخصوص، یعنی، شرکتی که منشا خدمات و کالاهاست تمایز ایجاد می کنند. بدین ترتیب علائم تجاری بین کالاها و خدماتی که از یک منبع می باشند، و یا بین محصولات و خدمات مشابه یا یکسان در سایر منابع یا به عبارتی سایر شرکت هایی که چنان خدمات و کالاهایی را ارائه می کنند تفاوت ایجاد می نماید. این عملکرد در تعریف حوزه ی حمایت از علائم تجاری اهمیت دارد و یک ابزار و وسیله قاطع برای تشخیص این حمایت است که آیا سک مصرف کننده معمولی با توجه به علائم تجاری مشابه یا یکسان مربوط به خدمات یا کالاهای یک نوع یا انواع مشابه ممکن است باور کند این کالاها یا خدمات از یک نوع و از یک شرکت منشاء می گیرند.

سومین نقش علائم تجاری

اشاره به کیفیت خاص کالاها و خدماتی است که علامت تجاری در موردشان به کار می رود. این وظیفه همیشه به رسمیت شناخته نمی شود.

در حقیقت عملکرد ثبت برند و علائم تجاری در قبال کیفیت یکس موضوعات اصلی مورد مناقشه در قانون علائم تجاری است. دلایلی که بدان لحاظ گفته می شود علائم تجاری وظیفه دارند به کیفیت بخصوص کالاها و خدماتی که بیانگر آن می باشند، اشاره نمایند را می توان به صورت زیر خلاصه کرد.علائم تجاری فقط غالبا توسط یک شرکت به کار برده نمی شود زیرا صاحب یک علامت تجاری می تواند جواز استفاده از آن را به سایر شرکت ها واگذار کند. بدین لحاظ ضروری است که صاحب جواز (شرکت دوم) استانداردهای کیفی صاحب علامت تجاری را رعایت کند. از این گذشته شرکت های تجاری اغلب علائم تجاری را برای محصولاتی که از منابع مختلف کسب می کنند، بکار می برند بدین ترتیب محصولات اگرچه از یک شرکت منشاا نمی گیرند، لیکن باید با برخی ویژگی های مشترک و استانداردهای کیفی که با (محصولات) مالک علامت تجاری تداعی می شود مطابقت داشته باشند. بنابراین مالک یک علامت تجاری تعیین می نماید که فقط آن دسته از محصولاتی که مطابق با استانداردها و شرایط کیفی باشند با علامت تجاری مربوط ارائه شوند، در چنین مواردی، مالک علامت تجاری مسئول تولید محصولات نمی باشد، لکه مسئولیت انتخاب این استانداردها و شرایط کیفی را به عهده دارد، که این نیز خود به همان اندازه حائز اهمیت است. این حقیقت که حتی در جایی که مالک علامت تجاری سازنده یک کالای بخصوصی است، در روند تولید از اجزایی استفاده می شود که توسط مالک علامت تجاری تولید نشده بلکه توسط وی انتخاب شده اند، نیز دلیل دیگر بر این مدعا است.خلاصه اینکه مشتریان و مصرف کنندگان اغلب با برخی از علائم تجاری وابستگی معنوی پیدا می کنند که دلیل عمده آن مجموعه ای از کیفیت ها یا ویژپی های مطلوبی است، که در کالاهایی که این علائم تجاری بر آن ها درج شده اند، دیده می شوند. همچنین علائم تجاری انگیزه ای برای شرکت ها به وجود می آورند تا در حفط و بهبود کیفیت محصول شان سرمایه گذاری کنند و از این طریق شهرت مثبت محصولاتی را که با علامت تجاری آن ها عرضه می شوند را تضمین کنند.

چهارمین نقش و کارکرد برند و علامت تجاری

افزایش بازاریابی و فروش محصولات و بازاریابی و ارائه خدمات از جمله اهداف و کارکرده های ثبت برند و ثبت علائم تجاری است. این عملکرد در دنیای امروز از اهمیت زیادی برخوردار است. علائم تجاری نه تنها برای متمایز کردن و یا اشاره به یک شرکت بخصوص یا یک کیفیت ویژه و بخصوصی به کار می روند، بلکه در افزایش فروش نیز سهم دارند. علامت تجاری که برای این منظور انتخاب می شود، باید با دقت برگزیده شود و می بایست برای مصرف کننده جاذبه داشته باشد و در وی احساس علاقه و اعتماد ایجاد کند به همین دلیل است که گاهی این وظیفه علائم تجاری را  می نامند.خلاصه اینکه می توان گفت از این حیث علامت تجاری در واقع یک ویزیتور و فروشنده خاموش و خاتق و آفریننده است که با ایجاد سرقفلی و تضمین اعتماد خریداران به اینکه کالاهای دارای علامت تجاری معیت واجد کیفیت مورد نظر او هستند، بازار فروش کالاها را تحریک و توسعه و افزایش می دهد و باید گفت که در اصل و عملا این علائم هستند که کالاها را به فروش می رسانند و از این نظر و دیدگاه، هر چه علائم قدرت و تمیز دهندگی شان بیشتر باشد، قدرت بازاریابی و فروش آن ها نیز بیشتر خواهد بود.به عبارت دیگر وجهه و شهرت یک شرکت اعتمادی در جامعه و بین احاد مردم ایجاد می کند که اساس بوجود آمدن مشتریان وفادار است و بدین ترتیب این امر ارزش سرقفلی یک شرکت را ارتقا می بخشد.

ارزش برند

شاخص ها و پارامترهای ارزشگذاری برند

همواره برای علاقمندان به موضوع برند این سوال پیش می آید که چگونه می توان مفهومی انتزاعی مثل برند را ارزیابی کرده و بر اساس شاخص های مالی قیمت گذاری کرد. در این مطلب قصد داریم روش های معروف در ارزشگذاری برند را بطور مختصر معرفی کنیم.

روشهای ارزش گذاری برند

۱-  روش ارزشگذاری اینتربرند

در روش اینتربرند،‌ ارزش برند با ضرب درآمدهای متفرقه (differential earnings) در یک نرخ تنزیل (discount rate)  محاسبه می‌شود. این نرخ تنزیل از کمی کردن فاکتورهایی که طبق روش اینتربرند،‌ قدرت برند را محاسبه می‌کند،‌ بدست می‌آید. ریسکی بودن نرخ تنزیل از طریق مقیاس ترکیبی قدرت برند که از معیارها و وزنهای نسبی تشکیل شده،‌ تعیین می‌گردد.

روش ارزیابی ارزش برند به روش اینتربرند شامل ۵ گام است

• بخش‌بندی Segmentation
• تحلیل مالی  Financial Analysis
• تحلیل تقاضا  Demand Analysis
• تحلیل قدرت برند  Brand Strength Analysis
• محاسبه ارزش خالص فعلی  Net Present Value Calculation

 

۲-  روش ارزش گذاری برند و علامت تجاری  BAV

تکنیک BAV یک تکنیک گسترده جهانی در مورد حدود ۳۵۰۰۰ برند است که با نظرسنجی از بیش از ۵۰۰۰۰۰ مصرف‌کننده مختلف در ۴۴ کشور بدست آمده است. تکنیک BAV یک ابزار تحقیقاتی برای ارزش برند فراهم می‌کند. برخلاف بیشتر نظرسنجی‌های سنتی درباره تصویر برند، پاسخ‌دهندگان برندها را از خیلی طبقات مختلف ارزیابی می‌کنند. بنابراین، BAV  می‌تواند با روندهای برندهای جهانی پیش برود (همچنین برندهای محلی ) .

این تکنیک توسط مؤسسه Y&R ابداع شده است و برای سنجش ارزش (غیرمالی) برندهای معتبری همچون آمازون، یاهو، اسنپل، استارباکس به کار رفته است. این روش، ۴ عامل را به عنوان اساس سنجش ارزش برند،‌ در نظر می‌گیرد.
این چهار عامل عبارتند از:

اساس ارزشگذاری برند در روش bav

• تمایز  (Differentiation)
• مربوط بودن (Relevance)
• اعتبار (Esteem)
• دانش  (Knowledge)

قدرت و قامت در ارزش برند

قدرت برند: میزانی که برند متمایز شده و به مصرف‌کنندگان مربوط است (دو عامل اول)، قدرت و ارزش برند را در بازار نشان می‌دهد.

قامت برند: قامت برند با عملکرد نسبی برند براساس معیارهای اعتبار, ارزش و دانش (دو عامل آخر) تعیین می‌شود. با استفاده از دو بعد قامت و قدرت برند، شبکه قدرت برند تشکیل می‌شود.

 

رابطه ارزشگذاری برند با هرم پویایی های برند

این روش به عنوان یکی از کاربردی‌ترین مدلها در سنجش ارزش سهم نام تجاری شناخته شده است. این روش توسط مؤسسه Mill Ward Brown توسعه یافته است. براساس این هرم،‌ هر نام تجاری،‌ به صورت میانگین در هر سطح تنها از ۸%  «سهم از مشتری» برخوردار است. محققان این مؤسسه میزان سهم از دارایی مشتری (پولی که هر مشتری هر بار صرف خرید برند می‌کند) را برای هر سطح بررسی کرده‌اند و دریافته‌اند که ارزش کسب شده از درآمد مشتری در سطوح بالاتر افزایش می‌یابد. این سطوح عبارتند از:
• تعلق  Bonding
• برتری  Advantage
• عملکرد  Performance
• رابطه  Relevance
• آگاهی از حضور Presence

وفاداری مشتریان و رابطه آن با ارزش برند و علامت تجاری

هرچه از سطوح پائین‌تر به سمت سطوح بالاتر می‌رویم،‌ میزان وفاداری مشتریان به برند و علامت تجاری بیشتر می‌شود.

ارزشگذاری برند با مدل ۵ عاملی دیوید آکر

دیوید آکر ۵ عامل کلی را مطرح می کند که این پنج عامل هریک شامل زیر مجموعه‌هایی می‌شوند:
– وفاداری  (Loyalty)
– رهبری کیفیت مورد انتظار  (Perceived Quality Leadership)
– تمایز در تداعی  (Association Differentiation)
– آگاهی برند (Brand Awareness)
– رفتار بازار (Market Behavior)

شرایط ثبت برند

با قوانین و شرایط ثبت برند در ایران و سایر کشور ها آشنا شوید. گروه وکلای ثبت برند آتین راهنمای شما برای ثبت انواع برند و مشاوره قوانین برند

هزینه های ثبت برند

انواع نام های ثبت برند

برندها به سبک ها و اشکال مختلفی هستند که برخی از آن ها عبارتند از:

۱- برند های ایجاد شده با حروف اول کلمات نام یک شرکت مثل جی وی سی و آی بی ام
۲- برندهای توصیفی، نام هایی که سود مندی ها و یا کار یک محصول را توصیف می کنند مانند ایر باس
۳- برندهای بوجود آمده از کلمات هم قافیه و هم آوا، نام هایی که ممکن است جنبه تفننی داشته باشند اما به راحتی به ذهن چسبیده و در ذهن می مانند، مانند «REESE`S PIECES» و برند هائی مانند «یک و یک» و یا مزمز در ایران
۴- نام های تداعی کننده یا نام هائی که برداشت های ذهنی شفاف و روشنی را به ذهن متبادر می سازند مانند  amazon،  crest یا Google و یا «بوتان» در ایران
۵ – واژه های نو و جدید بدون سابقه قبلی بدون سابقه قبلی مانند کداک
۶- کلمات خارجی که از یک زبان خارجی انتخاب و یا اقتباس شده اند مانند ولو  یا سامسونگ
۷- استفاده از نام بنیان گذار (بنیان گذاران) مانند هیلت پاکارد، دیسنی، فورد، بوش و آدیداس و برندهائی مانند عالی نسب، داروگر، آزمایش و درج در ایران
۸- نام های جغرافیایی هستند مانند فوجی فیلم یا سیسکو

۹- تجسم شخصیت ، برخی از برندها نامشان را از افسانه ها گرفته و به این ترتیب تداعی کننده ارزش ها و تصورات ناشی از افسانه ها هستند مانند نایکی

 

 

atin/alamat

 

 

و به طور کلی خواص و ویژگی های مطلوب و ایده آل برای انتخاب یک ثبت برند عبارتند از:

۱- تلفظ، شناخت و به ذهن سپردن آن آسان باشد.
۲- شاخص، متمایز و متفاوت از دیگران باشد.
۳- قابل تسری به فعالیت های دیگران نیز باشد.
۴- به زبان های بیگانه و در دیگر کشورها نامناسب و یا زننده نباشد.

مدیریت برند ثبت شده

هنر ایجاد و حفظ اعتبار برند « مدیریت برند» نامیده می شود. توجه و جهت گیری تمامی سازمان به سمت برند، بازاریابی یکپارچه (جامع) نامیده می شود. اتحادیه بازاریابان آمریکا برند را به عنوان نام، عبارت، علامت، نشانه یا طرح ویا ترکیبی از آنها می داند که برای شناسائی کالاها یا خدمات یک فروشنده یا گروهی از فروشندگان و متمایزکردن این کالاها و یا خدمات از کالاها یا خدمات رقبا به کار می رود.
به این ترتیب لازم است درک کنیم که برند سازی صرفا به منظور به دست آوردن بازار هدف که در رقابت با دیگر رقبا انتخاب می شود نیست، بلکه هدف آن کسب چشم انداز برای خود شما از یک طرف و شناساندن شما به مشتریان به عنوان تنها کسی که راه حلی برای مسئله آن ها فراهم می سازید، می باشد.
اهدافی که یک برند خوب می باشد دنبال کند عبارتند از:
– پیام شما را به روشنی ارائه کند.
– اعتبار و قابل قبول بودن شما را تائید کند.
– با بهره گیری از برداشت ذهنی مصرف کننده او را با چشم انداز های شما مرتبط سازد.
– مشتری را برای خرید تشویق کند و برانگیزد.
– وفاداری مشتری را عینیت بخشد.
« مدیریت برند» با دقت و مراقبت به دنبال آن است که محصول یا خدمت را با «گروه هدف» مرتبط سازد. بنابراین یک برنامه گسترده تبلیغاتی حساب شده می تواند به میزان قابل ملاحظه ای در متقاعد کردن مصرف کنندگان به منظور پرداخت قیمت های بالا، برای محصولاتی که به طور ذاتی با قیمت پایین تولید شده اند موثر باشد. که این ایده که ایجاد ارزش شناخته می شود از یک تصور ذهنی که با استادی و ظرافت در ذهن مصرف کننده ایجاد می شود، ناشی می شود، به طوریکه مصرف کننده محصول را با ارزشی که تبلیغ کننده بخواهد، می بیند و نه ارزش منطقی حاصل از جمع هزینه های مصرف شده برای مواد اولیه، تولید و توزیع آن.

با ثبت برند متمایز شوید

 شروع ثبت برند

الف ) شما چه کسی هستید؟

ب)  چه کار می کنید؟
ج) چرا این کار مهم است؟
2- مغز ما اطلاعات نامربوط را فیلتر و غربال می کند، و فقط به اطلاعاتی که متفاوت و سودمندند اجازه ورود می دهد. مجددا بیان کنید، چرا محصول شما اهمیت دارد؟
3- تمایز از تمرکز بر «آن چیست» به «آن چه کار می کند» تا «شما چطور احساس خواهید کرد» و «شما چه کسی هستید» تکامل یافته است. با وجود آن که هنوز ویژگی ها، مزایای و قیمت برای مردم مهم اند، تجربیات و هویت شخصی حتی مهم تر هستند.
۴- در حالی که جهانی شدن، موانع و حصار ها را برمی دارد، مردم انواع جدیدی از حصار ها را بر پا می کنند. آن ها قبایل را خلق می کنند؛ دنیاهای صمیمی که می توانند آن ها را درک کنند و در آن ها مشارکت کنند. اسامی برند، خدایان قبیله ای هستند که هر کدام در قبیله، فضای (جایگاه) متفاوتی را اداره میکنند.
۵- در جایگاه خود برند شماره یک یا دو باشید . آیا نمی توانید برند شماره یک یا دو باشید؟ پس جایگاه خود را مجددا تعریف کنید یا به قبیله ای دیگر نقل مکان کنید.

برندینگ

• برند احساس باطنی شخص درباره یک محصول، خدمت یا شرکت است. آن چیزی نیست که شما می گویید، چیزی است که آن ها (مشتریان) می گویند.
•  برندینگ فرایند پیوند استراتژی خوب و موفق با خلاقیت خوب و موفق است.
• بنیان و اساس برند، اعتماد است . وقتی که انتظارات مشتریان به طور موافق و بدون تناقض به وسیله تجربیات آن ها برآورده یا فراهم شود، مشتریان به برند شما اعتماد می کنند.
•  جامعه ی مدرن از لحاظ اطلاعات غنی و از لحاظ زمان فقیر است. ارزش برند شما با نسبت مستقیم به این که مشتریان با چه سرعت و سهولتی می توانند به پیشنهاد شما پاسخ مثبت دهند، رشد می کند.
•  مردم، تصمیمات خرید خود را به جای ویژگی ها، مزایا و قیمت بیشتر، بر اساس نشانه ها و علائم نمادین قرار می دهند. اطمینان حاصل کنید نماد های شما گیرا و جذاب هستند.
• فقط یک رقیب می تواند ارزان فروش ترین باشد؛ دیگران باید از فرایند برندینگ استفاده کنند . هرچه برند قوی تر باشد، حاشیه ی سود بیشتر خواهد بود.
• برند پر جذبه؛  محصول ، خدمت یا شرکتی است که مردم باور دارند برای آن جانشینی وجود ندارد. هر برندی می تواند پر جذبه باشد حتی برند شما.

لیست مطالب و مقالات پیشنهادی در زمینه با ثبت علامت تجاری و برند

 • علامت تجاری و عدم استفاده از برند ثبت شده

 • طرح علامت تجاری و برند

 • نوع استفاده از علامت تجاری و برند

  شمایل برند و شرایط ثبت برند

  انواع علامت تجاری و برند

  انواع نام های برند قبل از ثبت

  نمایندگی تجاری و وکالت ثبت برند

  انتقال اظهارنامه ثبت برند و علامت تجاری

 • ثبت برند در ایران

 • شمایل برند

  شمایل برند،اسم و نماد بصری (تصویری) است که جایگاه را در بازار مخابره می کند. تجسم (اواتار)، شمایلی است که می تواند حرکت کند، حالت بگیرد یا به غیراین، به طور آزاد به عنوان یار (دیگر خود) برند عمل کند. برای مثالی در مورد شمایل، شمایل شرکت شل را فرض کنید؛ . برای مثالی در زمینه تجسم، آواتار شرکت سینگیولار را در نظر بگیرید. شمایل ها گاهی اوقات می توانند به تجسم ها ارتقا یابند؛ همان کاری که شرکت اِی تی اَندتی با جان بخشی به شمایل کره خط دار خود در تبلیغات تلویزیونی اش انجام داده است.

  مزایای ثبت برند

  هدف از انتشار این مقاله آشنایی با برند و مزایای ثبت برند برای فرد حقیقی یا حقوقی می باشد. در دنیای امروز، همه ما با برند و یا علامت تجاری آشنایی داریم. به طور کلی برند به نام تجاری گفته می شود که کالاهای تولیدی یا خدمات ارائه شده توسط یک بنگاه را از کالاها یا خدمات سایر بنگاه ها متمایز و جدا می سازد.
  این نام میتواند به صورت فارسی یا فینگلیش ( فارسی و انگلیسی ) ثبت شود. تولید کنندگان و یا وارد کنندگان کالاها می توانند نام مورد تقاضای خود را منحصرا به نام شرکت و یا به نام شخص حقیقی ثبت نمایند و این نام را بر روی کالای مشخصی درج نمایند .
  هر شرکت میتواند علائم تجاری مختلفی داشته باشد. برند بسته به نوع حوزه فعالیت هر شرکتی در طبقات خاصی قابل ثبت است . به طور مثال برند باراد در طبقه ی پشتی های طبی ثبت شده است اما قابلیت ثبت در طبقه ی مواد غذایی را دارد.

  مراحل ثبت برند

  ثبت علامت تجاری (برند) در اداره مالکیت صنعتی

  خش ثبت علائم تجاری در تهران به نشانی خیابان قائم مقام فراهانی – پایین تر از شهید بهشتی – کوچه میرزا حسنی پلاک ۳ امکان پذیر است .

  ثبت علامت تجاری(برند) مانند ثبت اختراع مستلزم دقت و آگاهی بالایی است

  و فرد متقاضی باید با نحوه انتخاب نام تجاری مناسب با نوع فعالیت شرکت یا سازمان خود، روش صحیح تکمیل اظهارنامه علامت و همچنین انتخاب طبقات کالا و محصولات مورد نیاز خود آشنایی کامل داشته باشد.

  اطلاع از مراحل و هزینه های ثبت برند

  افراد بسیاری بدون اطلاع از مراحل ثبت علامت تجاری، خود نسبت به انجام فرآیند آن اقدام می نمایند و پس از گذراندن مراحل ابتدایی چه در زمان پر نمودن اظهارنامه و چه در زمان بررسی های اولیه در اداره ثبت علامت با مشکلاتی مواجه می شوند که بر طرف نمودن و رفع این مشکلات در گام اول نیازمند کسب دانش و بالا بردن سطح آگاهی نسبت به روند ثبت علائم تجاری می باشد.

راه های تغییر مالکیت آن علامت تجاری و برند ثبت شده

لوگو , برند و علائم تجاری ثبت شده چگونه تغییر مالکیت داده میشوند؟

تغییر در مالکیت ثبت علامت تجاری یا علامت فردی و جمعی یا حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه مربوط، اصولا امکان پذیر است و به درخواست کتبی هر ذینفع، از اداره مالکیت صنعتی انجام خواهد شد و به ثبت خواهد رسید. در این صورت به استثنای تغییر در مالکیت اظهارنامه طبق ماده 48 توسط اداره ثبت مالکیت صنعتی، تغییرات درخواست شده آگهی می شود.

تغییر در مالکیت ثبت علامت فردی یا جمعی در صورتی که در مواردی مانند ماهیت، مبداء، مراحل ساخت، خصوصیات یا تناسب با هدف کالاها یا خدمات، سبب گمراهی یا فریب عمومی می شود، معتبر نیست.

 انواع برند وعلامت تجاری ثبت شده و تغییر مالکیت  آنها

تغییر در مالکیت علامت تجاری فردی، جمعی و اظهارنامه، نسبت به اشخاص ثالث وقتی موثر است که درخواست تغییر به اداره مالکیت صنعتی تسلیم شود.

هرگونه تغییر در مالکیت ثبت علامت جمعی یا تغییر در اظهارنامه ثبت علامت جمعی منوط به اجازه قبلی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می باشد.

طبق ماده 138 آئین نامه اجرائی قانون مذکور، مالک علامت مکلف است هر نوع تغییر راجع به نام، نشانی، تابعیت و اقامتگاه یا اعطاء اجازه بهره برداری از علامت یا انتقال و یا اعراض از علامت ثبت شده را کتبا و همراه با مدارک مربوط جهت ثبت در سوابق، به مرجع ثبت اعلام نماید. اعمال این تغییرات با رعایت مقررات قانون و آئین نامه اجرایی آن خواهد بود. چنانچه در طبقه بندی بین المللی علامت ثبت شده، تغییراتی به وجود آید، مالک علامت می تواند از مرجع ثبت درخواست کند که تغییرات مذکور در گواهینامه علامت اعمال شود.

مطالب مرتبط با ثبت علامت و ثبت برند و لوگو

 • ثبت علائم تجاری

 • نام تجاری شرکت

 • ثبت علامت صوتی

 • نقض علامت تجاری

 • تغییر در علامت

 • انواع علامت تجاری

 

منافع حاصل ثبت برند و علائم تجاری

ثبت یک علامت تجاری یا برند

وظیفه اصلی یک علامت تجاری این است که مصرف کنندگان را قادر سازد محصول (اعم از کالایا خدمات) یک شرکت خاص را شناسائی کنند تا بتوانند آنرا از محصولات عین یا مشابه رقیبان آنها تشخیص دهند. مصرف کنندگانی که از یک محصول خاص رضایت دارند احتمال دارد همان محصول را در آینده مجددا خریداری یا استفاده کنند. به این منظور، آنها باید محصولات یکسان یا مشابه را از یکدیگر تشخیص دهند.

ثبت علائم تجاری چه نفعی دارد

علائم تجاری شرکت­ها را قادر می­سازد خود و محصولاتشان را از رقبایشان متمایز کنند و به این دلیل علائم تجاری در استراتژی­های بازاریابی و معرفی کالاهای شرکت­ها نقش محوری ایفاء می­کنند ودر تعریف وجهه و شهرت محصولات شرکت از دید مصرف کنندگان تاثیرگذار هستند. وجهه و شهرت یک شرکت اعتماد ایجاد می­کند که اساس بوجود آمدن مشتریان وفادار است و ارزش سر قفلی یک شرکت را ارتقاء می­بخشد. مشتریان اغلب با برخی از علائم تجاری وابستگی معنوی پیدا می­کنند که دلیل آن مجموعه­ای از کیفیت­ها یا ویژگی­های مطلوب است که در کالاهائی که این علائم برآنها درج شده اند دیده می­شوند.

 

هدف شما از ثبت برند و ثبت علامت چیست؟

ثبت برند

چرا نیازمند ثبت علامت و برند هستیم؟

توجه داشته باشید که : ثبت علامت تجاری یا ثبت برند از طریق حصول اطمینان از حقوق انحصاری برای شناختن کالاها و خدمات یا اجازه دادن به دیگران مبنی بر استفاده از آن در صورت پرداخت هزینه، صاحب اثر را محافظت می‌کند .

هزینه ثبت برند

مدت زمان این ثبت برند , ثبت لوگو محدود است ولی آرم تجاری قابلیت تمدید شدن نامحدود , به واسطه پرداخت هزینه های مربوطه را خواهد داشت .

با ثبت برند امکان محافظت آرم تجاری توسط مراجع قانونی که در اکثر نظام‌ها اجازه متوقف کردن تخلف در این زمینه را دارند،را دارید .

 ثبت برند و علائم تجاری با رسمیت بخشیدن و دادن سود اقتصادی به صاحبان آنها، در سطح جهانی سرمایه‌گذاری می‌کنند و این ابتکار را ترویج می‌دهند . پس برند خود را ثبت کنید

قوانین ثبت برند

قوانین حفاظت برند و علائم تجاری همچنین مانع از تلاش‌های رقبای غیرمنصف، مثل متقلبان،‌ برای استفاده از برند ثبت شده مشخص به منظور فروش محصولات و ارائه خدمات نامرغوب یا متفاوت می‌شوند .این نظام ( ثبت برند ,ثبت لوگو , ثبت ارم , ثبت برند , ثبت علائم تجاری) ، آگاهی و امکان سرمایه‌گذاری جهت تولید و فروش کالاها و خدمات را در منصفانه‌ترین شرایط ممکن به مردم می‌دهد و از این راه تجارت بین‌المللی را تسهیل می بخشد

قوانین محافظت لوگو , علامت تجاری و برند ثبت شده

اگر برند یا لوگو خود را ثبت کرده اید

قوانین حفاظت از علامت تجاری ثبت شده آشنا شوید

تقریباً تمام کشورهای جهانی علائم تجاری را ثبت و محافظت می‌کنند. هر یک از دفاتر ملی یا ناحیه‌ای علاوه بر تسهیل آزمایش و جست و جو و مخالفت پنهانی اشخاص ثالث، ثبت علائم را که شامل اطلاعات کامل درخواست برای ثبت و تمدید است‌ نگهداری می کنند، هر چند نتایج چنین ثبتی محدود به کشور مربوطه (یا در مورد ثبت ‌های ناحیه‌ای کشورهای مربوطه) می‌باشد.ثبت علامت , ثبت علامت ها, ثبت علامت تجاری

قوانین بین المللی محافظت از لوگو , برند و علامت تجاری

به منظور جلوگیری از ثبت جداگانه در هر دفتر کشوری یا ناحیه‌ای ، WIPO ، نظام بین‌المللی ثبت علائم را اجرا می‌کند. این نظام توسط دو عهدنامه اداره می‌شود: توافق‌نامه مادرید، وابسته به ثبت بین‌المللی علائم و نیز پروتکل (موافقت‌نامه مادرید، شخص دارای اتصال توسط ملیت، مقر یا مؤسسه) با کشوری در ارتباط با یک یا هر دوی این عهدنامه‌ها می‌تواند براساس ثبت یا درخواست در دفتر آن کشور، ثبت بین‌المللی مؤثری در چند یا تمام کشورهای عضو اتحادیه مادرید بدست آورد.

مقالات مرتبط با ثبت برند و ثبت علائم تجاری و لوگو

 • علامت تجاری و عدم استفاده از آن

 • طرح علامت تجاری

 • نوع استفاده از علامت تجاری

 • بهره کشی از علامت تجاری

 • ثبت علامت تجاری و تغییر مالکیت آن

 • علائم تجاری و ثبت آنها

 • نقش علائم تجاری و لوگو

 • تجمع کارکنان گرد علامت تجاری

 • هدف از ثبت علامت  و برند چیست

 • دامنه محافظت علامت تجاری

 • ثبت  برند , لوگو و علامت در ایران

 • نکات طراحی و انتخاب علامت

 • علامت تجاری و نام تجاری

 • شمایل برند

 • انواع  لوگو , برند و علامت تجاری

 

تاریخچه ثبت و استفاده علامت تجاری ( برند)

مروری بر تاریخچه رواج برند و علامت تجاری

علامت تجاری (نشانه تجاری) یا نشان بازرگانی، اعم است از هر گونه رنگ، تصویر و نشانه ای که نشانگر یک محصول یا خدمت می باشد و برای تمایز آن محصول یا خدمت از دیگر محصولات و خدمات مشابه بکار می رود . علامت تجاری درصورت ثبت شدن دارای اعتبار حقوقی بوده و تحت حمایت قانون قرار می گیرد.

تاریخچه ثبت برند

تاریخچه و جزئیات مرتبط باعلامت تجاری – نشانه‌های تجاری کوزه‌گران در مصر باستان و منطقه کورینت (Corinth) یونان باستان، قدمت استفاده از نشانه به عنوان علامت مشخصه تجاری را به ۴۰۰۰ سال می‌رساند. در حدود دو هزار سال پیش، صنعتگران چینی نام خود را در داخل یک نیم‌دایره (بعدها مربع) بر پشت ظروف چینی تولیدی خود به عنوان نشانه تجاری بکار می‌برده‌اند. این علایم طی قرون بعد جای خود را به نقش حیواناتی چون زنبور عسل و کَله ِ شیر سپردند.

در قرن دوازدهم میلادی با پیشرفت بازرگانی، نشانه‌های تجاری کم کم بر روی اسناد و مدارک بازرگانی نیز نقش بستند. در سال ۱۳۶۳ میلادی بنا به فرمان ادوارد سوم (پادشاه انگلستان) استفاده از نشانه‌های تجاری برای برخی از صنعتگران اجباری شد. اولین نمونه استفاده از نشانه تجاری توسط یک ناشر، مربوط به سال ۱۴۵۷ میلادیست.

انواع برند یا علامت تجاری

بطور کلی تمامی علامت تجاری را از لحاظ اجزای تشکیل دهنده، می‌توان به پنج گروه تقسیم نمود.

علامت های تجاری که شکل اصلیشان را از حروف می‌گیرند.

برند یا علائم تجاری که نام شرکت را به شکلی معما گونه مطرح می‌کنند.

برند ها و علامت های تجاری که بر اساس نشانه‌های ترسیمی و یا تصوری، نشان‌دهنده نام یا فعالیت شرکت هستند.

 علامت های تجاری که براساس نشانه‌های ترسیمی و حروف طراحی شده‌اند و ترکیبی از انواع یک و سه هستند.

علامت های تجاری که که شعار یا پندار جدیدی خلق می‌کنند 

مراحل ثبت مجدد علامت تجاری

مدت اعتبار علامت تجاری ثبت شده  و مراحل تجدید ثبت برند

علامت ثبت شده در ظرف مدت ده سال تمام شمسی از تاریخ صدور تصدیق ثبت دارای اعتبار قانونی می باشد و صاحب علامت در صورت تمایل به ادامه استفاده از علامت ثبت شده حداکثر ظرف ۶ ماه پس از اتمام ده سال اعتبار قانونی می تواند تقاضای تجدید علامت تجارتی را نماید در غیر این صورت علامت مذکور ابطال و از حمایت قانونی بهره مند نخواهد بود.

ثبت مجدد برند وعلامت تجارتی

مراحل ثبت مجدد برند و علامت تجاری

 متقاضی  ثبت مجدد برند تقاضانامه ای بشرح نمونه پیوستی و اظهارنامه ثبت علامت تجارتی تکمیل شده مربوط به تجدید علامت به انضمام گواهی تجدید ثبت علامت خریداری شد از دایره فروش اوراق بهادار را به مسئول اداره مالکیت صنعتی تسلیم نماید.

مسئول اداره دستور ثبت تقاضا در دفتر اندیکاتور را صادر و مدارک ابرازی را جهت ضمیمه شدن به پرونده به بایگانی ارسال و کارشناس را تعیین می نماید.

کارشناس پس از وصول مدارک ابرازی پیش نویس آگهی تجدید ثبت علامت تجاری را تهیه و متقاضی جهت پرداخت حق الثبت به حسابداری هدایت و پس از پرداخت وجه به بانک ملی و ارائه فیش به حسابداری و ممهور شدن اظهارنامه به اداره مراجعه می نماید.

اظهارنامه به اداره تسلیم شود. مسئول اداره پس از بررسی پیش نویس آگهی را امضا و به ماشین نویسی ارجاع می نماید و پس از تحریر گواهی توسط مسئول مذکور امضا و در دفاتر قانونی ثبت علامت تجارتی ثبت خواهد شد.

گواهی ثبت مجدد علامت تجاری صادر و پس از احراز هویت و اخذ رسید تحویل صاحب علامت یا وکیل قانونی او خواهد شد.

This website was built using N.nu - try it yourself for free.    (Click here to renew the premium)(info & kontakt)